niedziela, 29 września 2013

Prosto z Sandomierza – Winnica Św. Jakuba

 „Miejscowość ta jest nadzwyczajnie piękna i przyjemna. Są tam uprawiane winnice.(…)”Stanisław Sarnicki Opisanie Polski 1585 r.
Mowa  o Sandomierzu, mieście położonym w województwie świętokrzyskim na styku dwóch krain geograficznych: Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. Winorośl do Sandomierza w czasach średniowiecznych trafiła za sprawą dominikanów, którzy uprawiali winorośl   w ogrodach  przyklasztornych na potrzeby liturgiczne. Jednak zmiany pogodowe,  wydarzenia historyczne  spowodowały, że winnice nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Dzisiaj, gdy Sandomierszczyzna powraca do korzeni uprawy winorośli, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie postanowiło w ramach projektu „Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej” , chce odtworzyć  siedliska średniowiecznych winnic. Pierwszą odbudowaną winnicą tamtych czasów jest Winnica Św. Jakuba przy kościele oo. Dominikanów.
W planach Towarzystwa są również dwie kolejne winnice, przy kościele św. Pawła i przy Domu Długosza.
Winnica Św. Jakuba to obecnie 10 arów, zasadzonych winoroślą (bianka, alden, einset seedless, seyve villard, muscat odeskij, iza, konkord rosyjski, aurora, rondo) 8 maja 2012 roku. Dominikanie jak Towarzystwo, ma nadzieję, że winnica będzie się rozrastać i wkrótce powstaną wina zrobione na bazie tych winorośli i zapełnią piwniczkę przyklasztorną. A miłośnikom winnej latorośli ta winnica posłuży jako miejsce spotkań i szkoleń dla przyszłych winiarzy tego regionu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz