sobota, 31 sierpnia 2013

Co pije się w Szabat

W Warszawie od 24 sierpnia do 1 września trwały dni Kultury Żydowskiej. W piątek wieczorem zgodnie z tradycją żydowską rozpoczął się Szabat. Jest to piękne święto w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej ostatni (siódmy) dzień tygodnia (szabat, szabas, sabat, sobota (hebr. odpoczynek)). Jest to na pamiątkę tego, że dnia siódmego po zakończeniu aktu stworzenia Bóg odpoczął. Według Księgi Rodzaju trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu w sobotę. Szabat na ulicy Próżnej przy Placu Grzybowskim w Warszawie rozpoczął się od zapalenia świec, pobłogosławiono wino, wspólnie się modlono, słuchano Tory, śpiewano pieśni i jedzono tradycyjne żydowskie potrawy.
Wino, które było obecne na stole w tym dniu było to czerwone wytrawne koszerne - Hermon 2012.
 
Picie wina przez Żydów w święta jest naturalne i zakorzenione w tradycji od zalania dziejów. Picie alkoholu zaleca się, aby pić tak długo, aż nie będzie się w stanie rozróżnić  między "Błogosławiony Mordechaj" (Baruch Mordechaj) a "Przeklęty Haman" (Arur Haman).
Jednak w dziejach narodu Żydowskiego było tak, że został  On rozesłany na cały świat. W dawnych czasach, zdarzało się, że w niektórych miejscach nie było wina, więc do radowania się i święcenia świąt została dopuszczona wódka koszerna.
Wódka  jest koszerna, jednak musi spełnić kilka wymogów. O wódce koszernej w ramach dni Singera został przeprowadzony wykład przez pana Andrzeja Szumowskiego w  Klubie Mamele na Placu Grzybowskim 12/16. Andrzej Szumowski prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, wiceprezes firmy WYBOROWA SA przeprowadził bardzo ciekawy wykład na temat historii wódki i jej koszerności.
Wódka jest Koszerna kiedy:
Koszerność wódki potwierdzona jest certyfikatem wydawanym przez Rabina na okres jednego roku.
Rabin sprawdza proces produkcji, składniki oraz dodatki (przede wszystkim enzymy i/lub drożdże) do produkcji wódki.
Proces certyfikacji wódek czystych jest dość krótki, wydłuża się przy wódkach smakowych ze względu na koszerność składników.
Odnowienie certyfikatu wiąże się z ponownym procesem certyfikacji.
Z reguły wszystkie wódki białe są koszerne. Obecnie na rynku certyfikat koszerności posiadają: Wódka Wyborowa, Pan Tadeusz, Luksusowa, Chopin, Prawda, Wódka Polska.
W święto Paschy nie można spożywać wódek zbożowych wyprodukowanych z jednego z pięciu zbóż: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia i orkiszu. Można spożywać wódkę produkowaną z ziemniaków np. Chopin, Luksusowa.
Był to niezwykły wykład i wieczór w którym jednym z przekazów było to, że należy tak pić, aby to nie wpływało źle na nas i nie zwalnia nas od odpowiedzialności za własne czyny i nigdy nie wolno dopuścić do utraty kontroli nad własnymi czynami.
g stworzył Świat dla nas, abyśmy mądrze w nim żyli:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz